RETURANVISNING

Annulleringsrätt

Du har rätt att annullera en fortlöpande beställning hos Messenio inom 14 dagar utan att ange orsak. Annulleringstiden upphör 14 dagar efter att varan mottagits.

För att använda din annulleringsrätt måste du på ett entydigt sätt meddela Messenio om ditt beslut att annullera avtalet.

Du kan använda den här annulleringsblanketten, men det är inte obligatoriskt. Annulleringsanmälan kan också göras per e-post på adressen: se@messenio.com. Vi meddelar dig utan dröjsmål per e-post när vi mottagit annulleringsanmälan.

För att annulleringen ska vara gjord i tid räcker det att du skickar ditt meddelande om annulleringen innan annulleringstiden går ut.

Annulleringens verkningar

Om du annullerar beställningen återbetalar vi alla betalningar vi fått av dig utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att vi fått annulleringsmeddelandet, till den del betalningarna kan återbetalas. Vi gör återbetalningen med samma betalningssätt som du använt vid den ursprungliga transaktionen. Vi kan låta bli att göra återbetalningen tills vi fått varan returnerad eller tills du bevisat att du skickat den tillbaka. Om en produkt tagits i bruk och därför inte är säljbar, svarar du för produktens hela värde enligt Messenios avtalsvillkor.

Returnering av produkt

Du måste skicka tillbaka varorna senast 14 dagar efter att du gjort annulleringsanmälan. Den utsatta tiden har hållits om du skickar tillbaka varorna innan den utsatta tiden på 14 dagar är ute.

Du måste själv stå för de omedelbara kostnaderna av tillbakaskickandet. Returrätten gäller endast oöppnade välkomstpaket i säljbart skick, som skickats som första produktleverans, och förutsatt att du bevisligen meddelat att du annullerar beställningen enligt beställningsvillkoren inom 14 dagar efter att du mottagit välkomstpaketet.

Produkterna ska returneras till adressen:
Messenio / Returnering
Kalmistu tee 26 (ladu 40)
15551 Tallinn Estland

Till returförsändelsen ska alla uppgifter om din beställning bifogas, så att återbetalningen kan riktas till dig.

RETURBLANKETT

Fyll i och sänd den här blanketten endast om du vill annullera ett avtal med Messenio om produkter som ska levereras.

Returblankett